Ausschüsse in der Legislaturperiode 2019-2024

Haupt- und Finanzausschuss:

  Egon Schäfer

 

 Hartmut Dressel    

Planungs-, Liegenschafts-

und Umweltausschuss:

 Hartmut Dressel

   Egon Schäfer    

Digitalisierungsausschuss

 Christian Greiner

   Kai-Alexander Klein    
Wahlausschuss:

 Wilhelm jun. Selbach

       
Kulturausschuss:

 Benno Bach

       
Schulträgerausschuss:

 Christian Greiner

       
Jugendhilfeausschuss:

 Benno Bach

       

Sozialausschuss:

 Birgit Schröder

       
Sportausschuss:

 Janusch Fischer

       
Rechnungsprüfungsausschuss:

 Benno Bach

       
Umlegungsausschuss:

 Egon Schäfer

       
Stadtrechtsausschss:

 Benno Bach

       
Werksausschuss:                                      

 Wilhelm jun. Selbach  

          

 

Beiräte in der Legislaturperiode 2019-2024

VHS-Beirat:

 Wilhelm jun. Selbach

     
Beirat Partnerschaftsangelegenheiten:

 Ralph Than

     
Ortsbeirat Miesenheim:

 

 siehe Rubrik Stadtteile

     
Ortsbeirat Eich:

 

 siehe Rubrik Stadtteile

     
Ortsbeirat Namedy:

 

 siehe Rubrik Stadtteile

     
Besuchen Sie unsere Bürgersprechstunde auf Facebook